نمایشگاه مجازی

«یک فصــل کاری»
فریدون آو

دستان+۲ و زیرزمین دستان
Virtual Exhibition

Fereydoun Ave
"A Season of Work"

Dastan+ 2 and Dastan's Basement

هر سال پس از تعطیلات نوروزی، دستان نمایش گستردهای از آثار فریدون آو برگزار میکند. در حال حاضر که به دلیل شرایط پیشآمده امکان برگزاری نمایشگاه به روال سابق وجود ندارد، تیم گالری دستان و فریدون آو برگزاری نمایشگاه مجازی را به عنوان بهترین گزینهی موجود انتخاب کردهاند. به اطلاع میرسانیم که این دست نمایشگاههای مجازی تا پایان اپیدمی، ادامه خواهند داشت.

«یک فصل کاری» شامل دو مجموعهی «تلخی پیری» و «تزئینات برای دالانهای تنگ و تاریک» است. این مجموعهها که در فضای بازسازیشدهی دستان+۲ و زیرزمین دستان به صورت مجازی به نمایش درآمدهاند، متشکل از آثار ترکیب مواد روی بوم و کاغذ و چاپ سهبعدی هستند، که چاپهای سهبعدی از این نمایش مجازی حذف شده. «یک فصل کاری» جریان سیال ذهن فریدون آو را در مکانهای مختلفی دنبال میکند که او در طول تابستان و پاییز ۲۰۱۹ در آنها حضور داشته است. آثار این مجموعه با برداشتها و مشاهداتی از سهراب مهدوی همراه است. گزیدهای از این آثار با عنوان «تلخی پیری» در پاییز ۲۰۱۹ در کوندو یونیت آتن ۲۰۱۹ گالری بریدر (آتن، یونان) به نمایش گذاشته شد. موسیقی زمینهی این نمایشگاه مجازی که به سفارش فریدون آو انتخاب شده، «بداههنوازی برای پیانو» کاری از پیمان یزدانیان از آلبوم «رام»، محصول مشترک پیمان یزدانیان و حسام اینانلو (انتشارات هرمس) است.

فریدون آو (م. ۱۳۲۴ ،تهران) یکی از تأثیرگذارترین شخصیتهای هنر معاصر ایران است. تلاشهای بیوقفه و بیشمار او در هنر، در طی سالیان، وجوه مختلف و متعدد یافتهاند. او مدرک کارشناسی خود را در رشتهی هنرهای کاربردی در تئاتر از دانشگاه آریزونا دریافت کرد و سپس به تحصیل فیلم در دانشگاه نیویورک پرداخت. پس از آن نیز، در دانشگاه هفت دریا (با نام کنونی یک ترم روی دریا) تحصیل کرد. فریدون آو در طول بیش از پنج دهه فعالیت در فضای هنری، به نحوی تأثیرگذار، از پس نقشهای مختلفی از جمله هنرمند، طراح، مدیر هنری، مجموعهدار، کیوریتور، گالریدار، و حامی هنر برآمده است. آثار هنری او در نمایشگاههای انفرادی متعدد و بیش از صد نمایشگاه گروهی، در گالریها و موزههای سراسر جهان به نمایش درآمدهاند. آثار او بهجز اینکه در مجموعههای خصوصی مختلفی در کشورهای مختلف جمعآوری شدهاند، توسط مجموعههای موزهها و مؤسسههای معتبری چون موزهی بریتانیا (لندن)، موزهی متروپولیتن (نیویورک)، موزهی هنر لسآنجلس، مرکز ژرژ پمپیدو (پاریس)، بنیاد سای تومبلی، و موزهی هنرهای معاصر تهران خریداری شدهاند.

Every year, after the new year holidays, Dastan has an extensive exhibition of Fereydoun Ave’s works. This exceptional year where such an exhibition is impossible, Dastan Gallery and Fereydoun Ave have decided to launch a virtual exhibition. As long as the pandemic lasts, the exhibitions will take on a similar solution.

"A Season of Work” includes two series of works: “Decoration for the Narrow Dark Corridors” and “The Bitterness of Old Age”, a combination of mixed media works on paper, canvas, and 3D prints (absent from this presentation). These series are presented in a digital showroom simulating the physical experience of walking through Dastan+2 and the Basement. This inclusive exhibition follows Fereydoun Ave's stream of consciousness, in different locations from summer 2019 to autumn 2019 with observations and impressions by Sohrab Mahdavi. A selection of works from “The Bitterness of Old Age” was previously presented in Condo Unit Athens 2019 at The Breeder (Athens, Greece). The background music to the online digital room has been chosen by Fereydoun Ave. The piece is called ‘Piano Improvisation (Live)’ by Peyman Yazdanian from the album ‘Tame’ (Peyman Yazdanian and Hesam Inanlou, Hermes Records).

Fereydoun Ave (b. 1945, Tehran, Iran) is one of the most influential individuals in Iranian contemporary art and his prolific efforts have taken diverse aspects. He received his BA in Applied Arts for Theatre from Arizona State University, studied film at New York University, and studied at the University of Seven Seas (aka Semester at Sea). During his career, which spans over five decades, he has successfully taken many different roles including artist, designer, art director, collector, curator, gallerist and art patron. His artworks have been featured in many solo exhibitions along with hundreds of group- shows in galleries and museums all around the world. As well as being purchased by many notable private collectors, Ave’s work has been acquired by prestigious art institutions including The British Museum in London, The Metropolitan Museum of Art in New York, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Centre Georges Pompidou in Paris, Cy Twombly Foundation and Tehran Museum of Contemporary Art (TMOCA).

تور مجازی در زیرزمین دستان

تور مجازی در گالری دستان+۲

درباره «یک فصل کاری» از زبان فریدون آو

مستند آو ساخته آقای بنکدار

۱۰ دقیقه از ۷۰ سال تجربه‌ای مستندشده از امید بنکدار و کیوان علیمحمدی ۱۳۹۵ ادیتور: آرش زاهدی اصل فیلمبردار: امید بنکدار مدیر هنری: کیوان علیمحمدی تهیه‌کننده: امید بنکدار

10 Minutes out of 70 Years A documented experience by Omid Bonakdar and Keivan Alimohammadi 2016 Editor: Arash Zahedi-Asl Camera: Omid Bonakdar Art Director: Keivan Alimohammadi Producer: Omid Bonakdar

فریدون آو

بدون عنوان - ۲۰۱۹
ترکیب مواد روی بوم
۲۰۵ * ۱۴۰ سانتی متر

«یک فصل کاری» شامل دو مجموعه‌ی «تلخی پیری» و «تزئینات برای دالان‌های تنگ و تاریک» است. این مجموعه‌ها که در فضای بازسازی شده‌ی دستان+۲ و زیرزمین دستان به صورت مجازی به نمایش درآمده‌اند، متشکل از آثار ترکیب مواد روی بوم و کاغذ و چاپ سه‌بعدی هستند، که چاپ‌های سه‌بعدی از این نمایش مجازی حذف شده. «یک فصل کاری» جریان سیال ذهن فریدون آو را در مکان‌های مختلفی دنبال می‌کند که او در طول تابستان و پاییز ۲۰۱۹ در آنها حضور داشته است. آثار این مجموعه با برداشت‌ها و مشاهداتی از سهراب مهدوی همراه است. گزیده‌ای از این آثار با عنوان «تلخی پیری» در پاییز ۲۰۱۹ در کوندو یونیت آتن ۲۰۱۹ گالری بریدر (آتن، یونان) به نمایش گذاشته شد. موسیقی زمینه‌ی این نمایشگاه مجازی که به سفارش فریدون آو انتخاب شده، «بداهه‌نوازی برای پیانو» از آلبوم «رام»، کاری از پیمان یزدانیان و حسام اینانلو است.


"A Season of Work” includes two series of works: “Decoration for the Narrow Dark Corridors” and “The Bitterness of Old Age”, a combination of mixed media works on paper, canvas, and 3D prints (absent from this presentation). These series are presented in a digital showroom simulating the physical experience of walking through Dastan+2 and the Basement. This inclusive exhibition follows Fereydoun Ave's stream of consciousness, in different locations from summer 2019 to autumn 2019 with observations and impressions by Sohrab Mahdavi. A selection of works from “The Bitterness of Old Age” was previously presented in Condo Unit Athens 2019 at The Breeder (Athens, Greece). The background music to the online digital room has been chosen by Fereydoun Ave. The piece is called ‘Piano Improvisation (Live) by Peyman Yazdanian from the album ‘Tame’.


درباره اثر
برای قیمت تماس بگیرید

فریدون آو

بدون عنوان - ۲۰۱۹
ترکیب مواد روی کاغذ
۵۱ * ۷۰ سانتی متر

«یک فصل کاری» شامل دو مجموعه‌ی «تلخی پیری» و «تزئینات برای دالان‌های تنگ و تاریک» است. این مجموعه‌ها که در فضای بازسازی شده‌ی دستان+۲ و زیرزمین دستان به صورت مجازی به نمایش درآمده‌اند، متشکل از آثار ترکیب مواد روی بوم و کاغذ و چاپ سه‌بعدی هستند، که چاپ‌های سه‌بعدی از این نمایش مجازی حذف شده. «یک فصل کاری» جریان سیال ذهن فریدون آو را در مکان‌های مختلفی دنبال می‌کند که او در طول تابستان و پاییز ۲۰۱۹ در آنها حضور داشته است. آثار این مجموعه با برداشت‌ها و مشاهداتی از سهراب مهدوی همراه است. گزیده‌ای از این آثار با عنوان «تلخی پیری» در پاییز ۲۰۱۹ در کوندو یونیت آتن ۲۰۱۹ گالری بریدر (آتن، یونان) به نمایش گذاشته شد. موسیقی زمینه‌ی این نمایشگاه مجازی که به سفارش فریدون آو انتخاب شده، «بداهه‌نوازی برای پیانو» از آلبوم «رام»، کاری از پیمان یزدانیان و حسام اینانلو است.

"A Season of Work” includes two series of works: “Decoration for the Narrow Dark Corridors” and “The Bitterness of Old Age”, a combination of mixed media works on paper, canvas, and 3D prints (absent from this presentation). These series are presented in a digital showroom simulating the physical experience of walking through Dastan+2 and the Basement. This inclusive exhibition follows Fereydoun Ave's stream of consciousness, in different locations from summer 2019 to autumn 2019 with observations and impressions by Sohrab Mahdavi. A selection of works from “The Bitterness of Old Age” was previously presented in Condo Unit Athens 2019 at The Breeder (Athens, Greece). The background music to the online digital room has been chosen by Fereydoun Ave. The piece is called ‘Piano Improvisation (Live) by Peyman Yazdanian from the album ‘Tame’.


درباره اثر

فریدون آو

بدون عنوان -۲۰۱۹
ترکیب مواد روی کاغذ
۷۴ * ۱۱۰ سانتی متر

«یک فصل کاری» شامل دو مجموعه‌ی «تلخی پیری» و «تزئینات برای دالان‌های تنگ و تاریک» است. این مجموعه‌ها که در فضای بازسازی شده‌ی دستان+۲ و زیرزمین دستان به صورت مجازی به نمایش درآمده‌اند، متشکل از آثار ترکیب مواد روی بوم و کاغذ و چاپ سه‌بعدی هستند، که چاپ‌های سه‌بعدی از این نمایش مجازی حذف شده. «یک فصل کاری» جریان سیال ذهن فریدون آو را در مکان‌های مختلفی دنبال می‌کند که او در طول تابستان و پاییز ۲۰۱۹ در آنها حضور داشته است. آثار این مجموعه با برداشت‌ها و مشاهداتی از سهراب مهدوی همراه است. گزیده‌ای از این آثار با عنوان «تلخی پیری» در پاییز ۲۰۱۹ در کوندو یونیت آتن ۲۰۱۹ گالری بریدر (آتن، یونان) به نمایش گذاشته شد. موسیقی زمینه‌ی این نمایشگاه مجازی که به سفارش فریدون آو انتخاب شده، «بداهه‌نوازی برای پیانو» از آلبوم «رام»، کاری از پیمان یزدانیان و حسام اینانلو است.


"A Season of Work” includes two series of works: “Decoration for the Narrow Dark Corridors” and “The Bitterness of Old Age”, a combination of mixed media works on paper, canvas, and 3D prints (absent from this presentation). These series are presented in a digital showroom simulating the physical experience of walking through Dastan+2 and the Basement. This inclusive exhibition follows Fereydoun Ave's stream of consciousness, in different locations from summer 2019 to autumn 2019 with observations and impressions by Sohrab Mahdavi. A selection of works from “The Bitterness of Old Age” was previously presented in Condo Unit Athens 2019 at The Breeder (Athens, Greece). The background music to the online digital room has been chosen by Fereydoun Ave. The piece is called ‘Piano Improvisation (Live) by Peyman Yazdanian from the album ‘Tame’.


درباره اثر
38,000,000 T